Gedicht April

April He fangt so seut an, de April, weckt all use Lerbensgeister. Denn draht hei sick un lett en Furz, un denn schütt he koppheister.

Dat harrst nich dacht, dat ärgert di. Du fangst nu an to schimpen. Ik segge di: „Goah noahn Dokter hen un loat di erstmal impen. De Grippe luuert all in de Eck, bolle kriggt se di tofoaten. Nimm nich de Müssen af, dat’s to freuh. Ik wörr dat eerstmoal loaten.“ De Wedergott, de wendet sick wohen, dat kannst nich oahnen. An’n besten is’t, du teuvest dat af. In’n Mai kannst bäter ploanen. Originaol von Brigitte Fokuhl up hiesiget Platt aowersettet von M.Graefen