Gedicht August

De Huusfraue kofft sick Zucker in
för all de veelen Kirschen.
Un straht so ’n berten wat vörbi…
weerd’t up de Fliesen knirschen.

Joaoja, de Kinner nutzt dat ut,
de Schaule kann noch wat teuben.
Se speelt den leiwn langen Dag
un denkt noch nich an’t Üben.

Un dat’s ok gaut, as wi woll wertet.
Wi weern joa ok moal Gören
un wollen in de Ferientiet
nix vun de Schaultiet hören.

De eersten Appeln weerd nu riep,
oawer se sind greun un suer.
Ik mag veel liwer Cox Orange
vun mienen Appel-Buer.